Geri Git

YILDIZ HELOZON GRUBU


Stok Kodu 900 HIE 001

 

İstediğiniz verileri aşağıdaki gibi belirtirseniz, ihtiyacınıza uygun olarak yıldız dişliler ve helozon üretebiliriz.

If you indicate the data we request as fallow, we can manufacture the stars and screw feedings system according to your needs.

Giriş Adımı/Entry Pitch:Şişe çapı/Bottle Diameter

Çıkış Adımı/Exit Pitch: Yıldız adımı/Star Pitch

ØB: Şişe çapı+5 mm/Bottle Diameter+5 mm

E: Sonsuz kılavuz girişlerinin sayısı/Number of endless guide entries

Np: Tam dönüş geçişlerinin sayısı/Number of passes o turns

Vida Yiv Yönü/Screw thread direction: (Şekilde sağ vida kullanılmıştır./Right thread in this diagram) 

 

 

Stok Kod [ Stock Code ] 900 HIE 001
Ø Ae Giriş yönündeki delik çapı / Entry side hole  
Ø As Çıkış yönündeki delik çapı / Exit side hole  
Ø B Şişe çapı / Bootle diameter  
Ø De* Broş çapı / Brooch diameter  
Ø Dt Toplam çap / Total diameter  
Ø Dn Ön göbek çapı / Front core diameter  
Ø Df Arka göbek çapı / Back core diameter  
E Azami çap / Max diameter  
Giriş koniklik açısı / Entry cone degrees  
L Uzunluk / Length  
Lc Giriş koniklik uzunluğu / Entry cone length  
Lt Toplam uzunluk / Total length  
Pe Giriş adımı / Entry pitch  
Ps Çıkış adımı / Exit pitch  
R Kullanılan radyüs / Radius  

 

BENZER ÜRÜNLER